اتفاقی شبیه چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است
نماینده مجلس:

اتفاقی شبیه چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است

علی اصغر باقرزاده، نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار در مجلس با اشاره به موضوع واردات برنج، گفت: درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید که البته بنده معتقدم شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است.