نامگذاری یکی از خیابان ها و میادین اصلی شهر به نام شهید رئیسی

نامگذاری یکی از خیابان ها و میادین اصلی شهر به نام شهید رئیسی

جارستان: محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت طی نامه ای خطاب به رحیم شوقی شهردار رشت ، خواستار نامگذاری یکی از خیابان ها و میادین اصلی شهر به نام رئیس جمهور شهید ، آیت الله رئیسی شد. متن نامه به شرح ذیل است.