♦پاپ فرانسیس در نامه به آیت الله سیستانی چه نوشت؟

♦پاپ فرانسیس در نامه به آیت الله سیستانی چه نوشت؟

◀️ واتیکان نامه پاپ فرانسیس به آیت الله سیستانی را منتشر کرد. این نامه را سه شنبه گذشته، کاردینال میگل آنخل آیوسو گیسوت رئیس دایره گفتگوی ادیان واتیکان به دفتر آیت الله سیستانی تقدیم کرد.   ✍️ پاپ در این نامه نوشته است: گفتگوی برادرانه و مشارکت معنوی شما در موضوعات والایی نظیر همبستگی، صلح