هیوندای در حال توسعه کنترل کروز هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشین است

هیوندای در حال توسعه کنترل کروز هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشین است

هیوندای در حال توسعه‌ی سیستم کروز کنترل جدیدی مبتنی بر فناوری یادگیری ماشین است که از سبک رانندگی افراد تقلید می‌کند و استفاده از این قابلیت را بهبود می‌بخشد. جارستان_ همه‌ی ما سبک رانندگی خود را داریم و هر خودرویی نیز ترفندهای رانندگی مخصوص به خود را دارد. هیوندای، خودروساز معروف کره جنوبی فکر می‌کند