انگیزه و تلاش دختران ما را به سرمایه گذاری در فوتبال زنان تشویق کرد
مالک و مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی هیراد رشت:

انگیزه و تلاش دختران ما را به سرمایه گذاری در فوتبال زنان تشویق کرد

 هیراد مجموعه‌ای خدماتی گردشگری است که در ابتدا بیگانه با ورزش بود، ولی انگیزه و میل به موفقیت دختران سرزمینمان، آنها را مجاب کرد، نگاه حرفه‌ای به ورزش داشته باشند.

می‌خواهیم به لیگ برتر فوتبال زنان صعود کنیم
سرمربی تیم بانوان هیراد رشت:

می‌خواهیم به لیگ برتر فوتبال زنان صعود کنیم

جارستان : سرمربی تیم فوتبال زنان هیراد رشت می گوید: در فوتبال بانوان پول نیست ولی آنقدر انگیزه و عشق به فوتبال وجود دارد که می تواند ضامن موفقیت باشد. به نقل از خط اول ورزشی، این روزها که شادی در جامعه کمی رخت بربسته و بخصوص از دل دخترکان سرزمینمان گریخته است، باید دست