تنها فردی هستم که در جایگاه ریاست هیات کشتی چهار سال ماندم و دوباره از مجمع رای گرفتم/ از خانم بخشی می‌خواهم برای تبادل دغدغه ها نشستی میان مسئولان هیات های استانی و مجمع نمایندگان برگزار شود/ برای حضور در انتخابات هیات فوتبال هنوز تصمیم نگرفته‌ام

تنها فردی هستم که در جایگاه ریاست هیات کشتی چهار سال ماندم و دوباره از مجمع رای گرفتم/ از خانم بخشی می‌خواهم برای تبادل دغدغه ها نشستی میان مسئولان هیات های استانی و مجمع نمایندگان برگزار شود/ برای حضور در انتخابات هیات فوتبال هنوز تصمیم نگرفته‌ام

جارستان: تحریریه جارستان تلاش می‌کند تا از طریق مصاحبه با مسئولان هیات های ورزشی در استان فضایی را در جهت انعکاس اقدامات، عملکرد، مشکلات و افتخار آفرینی رشته های مختلف ورزشی در سطح استان فراهم نماید، در همین راستا با «نقی هدایتی» رییس هیات کشتی استان گیلان به گفت و گو نشستیم، مشروح این مصاحبه