هیات پزشکی ورزشی گیلان قند ،فشار خون و و وزن مردم و ورزشکاران را رایگان اندازه گیری می کند

هیات پزشکی ورزشی گیلان قند ،فشار خون و و وزن مردم و ورزشکاران را رایگان اندازه گیری می کند

همزمان با آغاز هفته تربیت بدنی و ورزش هیات پزشکی ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان قند ،فشار خون و وزن مردم و ورزشکارارن را رایگان اندازه گیری می کند. جارستان_ کارشناسان هیات پزشکی ورزشی گیلان فردا دوشنبه مورخ ۲۹/۷/۹۸ از ساعت ۸/۳۰صبح تا ۱۴بعداز ظهر قند ، وزن و فشار خون همه