سیروس صبح سحردبیر هیات هاکی گیلان خبرداد:حضوردو بازیکن و یک مربی ازهیات هاکی گیلان  جهت حضور درمسابقات جام ملتهای آسیادر ترکیب تیم ملی /تیم ملی هاکی مردان وزنان ایران عازم تایلندشد

سیروس صبح سحردبیر هیات هاکی گیلان خبرداد:حضوردو بازیکن و یک مربی ازهیات هاکی گیلان جهت حضور درمسابقات جام ملتهای آسیادر ترکیب تیم ملی /تیم ملی هاکی مردان وزنان ایران عازم تایلندشد

جارستان : تیم های ملی هاکی مردان و زنان ایران جهت شرکت درمسابقات جام ملتهای اسیا عازم تایلند شدند. سیروس صبح سحر دبیر هیات هاکی گیلان گفت:هشتمین دوره بازی های هاکی مردان و هفتمین دوره بازیهای هاکی زنان داخل سالن آسیا طی روزهای ۲۴تا۳۰تیرماه ۹۸درشهر «چون بوری تایلند » برگزارمی شود. وی گفت: دراین مسابقات