استاد اقتصاد دانشگاه در گیلان: کابینه دولت سیزدهم دور از بازی‌ جناحی تشکیل شود

استاد اقتصاد دانشگاه در گیلان: کابینه دولت سیزدهم دور از بازی‌ جناحی تشکیل شود

جارستان:استاد اقتصاد دانشگاه پیام نور گیلان گفت: با توجه به رشد فزاینده مشکلات اقتصادی کشور و انباشته شدن مطالبات مردم طی دهه‌های گذشته مسئولیت دولت سیزدهم سنگین تر خواهد بود، بنابراین دولت جدید باید به دور از بازی‌های جناحی متداول فضای سیاست، کابینه خود را تشکیل دهد. دکتر مهدی مشکی میاوقی روز دوشنبه در گفت و گو