یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد

یورو جایگزین دلار در تکالیف ارزی شد

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف کرد ارز یورو را به عنوان ارز مبنای گزارشگری و انتشار آمار، اطلاعات و داده‌های مالی خود مورد استفاده قرار دهند.