علوی رییس و رسولی نایب رییس سال دوم شورا شدند

علوی رییس و رسولی نایب رییس سال دوم شورا شدند

پنجاه و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت عصر امروز به ریاست سید امیرحسین علوی برگزار شد. در این جلسه فاطمه شیرزاد سخنگوی شورا انتخاب هیئت رئیسه را به عنوان دستور جلسه اعلام کرد.