صلاحیت نوبخت دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد/ هیات نظارت گیلان می‌تواند او را در تهران نگه دارد!
با تغییر حوزه انتخابیه؛

صلاحیت نوبخت دوباره مورد بررسی قرار می‌گیرد/ هیات نظارت گیلان می‌تواند او را در تهران نگه دارد!

کاندیداهایی چون محمدباقر نوبخت و محمد شیخان حوزه انتخابیه خود را تغییر داده‌اند. در بررسی صلاحیت‌ها، اگر نظر هیات نظارت منفی بود، نامزد در حوزه مبدا باقی می‌ماند.