ادعای زاکانی علیه پزشکیان دروغ است
رییس هیات تحقیق و تفحص از آزمون دستیاری پزشکی مجلس هفتم:

ادعای زاکانی علیه پزشکیان دروغ است

نماینده ادوار مجلس مردم شهرضا تصریح کرد: ما تقریبا ۳-۴ ماه کاملاً همه چیز را بررسی کردیم، از نظر فنی هم بررسی کردیم و مشاهده کردیم کسانی که قبول شدند افرادی هستند که در آزمونی که برگزار شده با نمره قبول شده‌اند.