❗️هوش مصنوعی هر روز خطرناکتر از دیروز

❗️هوش مصنوعی هر روز خطرناکتر از دیروز

❗️هوش مصنوعی هر روز خطرناکتر از دیروز ◀️ یه آهنگ جدید از دریک و ویکند منتشر شده که کلی هم ویرال شده روز بعد این دو تا خواننده اومدن گفتن ما همچین آهنگی نخوندیم. بعد متوجه شدن یکی با هوش مصنوعی صداشون رو کپی کرده و باهاش آهنگ ساخته!!