ایران ایر را تحریم خواهیم کرد!
تهدید ایران توسط گروه هفت:

ایران ایر را تحریم خواهیم کرد!

جارستان: رویترز قبلا گفته بود ایران به روسیه موشک داده ولی امریکا تایید نکرده است   گروه ۷ به ایران درباره انتقال موشک به روسیه هشدار داد و از تهران خواست این کار را انجام ندهد.   به نقل از  عصرایران، گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان روز جمعه از ایران خواست از انتقال موشک‌