۹۰ هواپیمای وارداتی کجاست!؟

۹۰ هواپیمای وارداتی کجاست!؟

«این ۹۰ فروند هواپیما کجا رفته است؟ افزایش تعداد هواپیما نداریم که اگر وارد شده بود باید اثر آن را در افزایش تعداد پرواز‌ها و جابجایی مسافر‌ها می‌دیدیم پس چنین چیزی صحت ندارد.»