هم‌افزایی اعتبار هنری در نتیجه کار گروهی / چالش مورد قضاوت واقع شدن، جسارت شریف هنرمند

هم‌افزایی اعتبار هنری در نتیجه کار گروهی / چالش مورد قضاوت واقع شدن، جسارت شریف هنرمند

بخش دوم پرفرمنس جادوی سکوت از ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ماه، هرشب ساعت ۲۰ تا ۲۱:۳۰ اجرا می شود. قسمت اول این پرفرمنس دهم تا چهاردهم اسفند سال گذشته با استقبال خوب مخاطبان در نگارخانه الهی برگزار شده بود.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو