با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد جلسه آمادگی در برابر بارش برف احتمالی و واکاوی خسارات ناشی از تندباد آذر ۱۴۰۰

با حضور مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان برگزار شد جلسه آمادگی در برابر بارش برف احتمالی و واکاوی خسارات ناشی از تندباد آذر ۱۴۰۰

جارستان:ایجاد هماهنگی های لازم بین نیروهای عملیاتی و تدوین راهبردهای نوین و متنوع در مواجه با بحران های احتمالی ضروری است. در این جلسه که با حضور رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان ،قائم مقام اجرائی در امورشهرستان ها،مدیر توزیع برق شهرستان رشت،معاونین و مدیران ارشد ستادی و امورهای اجرائی در سالن

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو