با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

با اعتباری بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان در شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان

جارستان:مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان گفت : تاکنون طی ۹۰۳ مرحله از اجرای طرح تاب آوری و با فعالیت ۳۶۱۲ اکیپ اجرایی به ظرفیت ۲۲۵۷ نفر ساعت روی ۲۰۱۶ کیلومتر از فیدرهای فشار متوسط، عملیات جهادی ارتقای تاب آوری شبکه صورت پذیرفته است. رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان اظهار

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو