موج چهارم کرونا؛ آتشی زیر خاکستر/ چند ماه دیگر تحمل کنید

موج چهارم کرونا؛ آتشی زیر خاکستر/ چند ماه دیگر تحمل کنید

جارستان به نقل از ایسنا؛ رئیس بیمارستان سینا با اشاره به کاهش بار مراجعات ناشی از کرونا در این بیمارستان در عین حال نسبت به روزهای آتی اظهار نگرانی کرد و گفت: بروز موج چهارم بیماری در اواخر بهمن‌ماه دور از انتطار نیست؛ چراکه متاسفانه از لحاظ آماری و در مقام مقایسه با شرایط قبل