در آستانه روز پرستار اعلام شد؛ روایت کمبود نیرو و پرستارانی که نمی‌توانند مرخصی روند…

در آستانه روز پرستار اعلام شد؛ روایت کمبود نیرو و پرستارانی که نمی‌توانند مرخصی روند…

جارستان به نقل از ایسنا؛ رییس شورای عالی نظام پرستاری در آستانه روز پرستار، کمبود نیرو را جدی‌ترین معضل فعلی جامعه پرستاری دانست و گفت: نیاز به نیرو در شرایط فعلی بسیار زیاد حس می‌شود و باید به فکر جذب نیرو باشیم؛ این خواسته ما بیش از آن که برای کاهش حجم کاری پرستاران باشد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو