برگزاری همزمان انتخابات و همه‌پرسی

برگزاری همزمان انتخابات و همه‌پرسی

جارستان: جمشید رسایی*/ در حوزه اجرایی هر کس مسئولیتی دارد، ایرادتی هم در فعالیت‌هایش دیده می‌شود. این ایرادات می‌تواند توسط افراد صاحب‌نظر شناسایی شده و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ملاک بازشناسی نقد از غیر از آن چیست؟ اگر ایرادات وارد شده در فضایی مثبت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو