همسرکشی به خاطر ۶۰۰میلیون تومان

همسرکشی به خاطر ۶۰۰میلیون تومان

مرد خشمگین که به‌خاطر پس گرفتن سرمایه ۶۰۰ میلیون تومانی‌اش با همسر خود اختلاف داشت وی را به قتل رساند. صبح شنبه ۲۹ تیر مأموران کلانتری ۱۳۹ مرزداران در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از وقوع یک جنایت در آپارتمان شماره ۳ ساختمانی ۹ طبقه در میدان آرش خبر دادند. تیم جنایی با حضور

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو