دل نوشته همایون شجریان برای پدر

دل نوشته همایون شجریان برای پدر

جارستان به نقل از ایسنا؛ همایون شجریان یک روز پس از چهلمین روز درگذشت پدرش دل نوشته ای را منتشر کرد. همایون شجریان برای محمدرضا شجریان نوشت: «منزل پدر که می‌رفتم، بر حسب عادت و علاقه با سازهایی که در خانه بود کلنجار می‌رفتم و او با همان لبخند مخصوص به خود که انگار می‌گفت

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو