دوران دیوار کشی پایان یافته است/ هشدار روحانی نسبت به سدسازی در کشورهای همسایه

دوران دیوار کشی پایان یافته است/ هشدار روحانی نسبت به سدسازی در کشورهای همسایه

رییس‌جمهور با بیان اینکه تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه افتخار دولت یازدهم است تاکید کرد: اگر اقدام دولت یازدهم نبود، امروز در غرب کشور نه با طوفان گرد و غبار و شن بلکه با طوفان نمک مواجه بودیم و حدود ۱۴ میلیون نفر از مردم ایران که در غرب کشور زندگی می‌کنند، امروز ناچار به مهاجرت می‌شدند.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو