هم زمان با آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی کتاب/ توسعه لذت های زندگی در منطقه آزاد انزلی رونمایی شد

هم زمان با آغاز هفته کتاب و کتاب خوانی کتاب/ توسعه لذت های زندگی در منطقه آزاد انزلی رونمایی شد

جارستان: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی همزمان با آغاز هفته کتاب و کتابخوانی و در نخستین روز از این هفته کتاب توسعه لذت های زندگی نوشته محمد حسینی با حضور دکتر سید حجت مهدوی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و مهندس رحیم شوقی معاون فنی و زیربنایی سازمان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو