با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت؛ خوانش قصه با گویش رشتی، کاری از گروه گیله قصه

با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت؛ خوانش قصه با گویش رشتی، کاری از گروه گیله قصه

جارستان به نقل از برنا؛ به مناسبت هفته رشت ،خوانش قصه با گویش رشتی، کاری از گروه گیله قصه با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت منتشر می کند. گروه گیله قصه با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و به مناسبت هفته رشت قصه های صوتی گیلکی را منتشر می

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو