به آیندگان بگویید ما هم یک زمانی تئاتر کار می‌‌کردیم!

به آیندگان بگویید ما هم یک زمانی تئاتر کار می‌‌کردیم!

سال‌ها بود که می‌گفتیم سالن‌ مناسبی برای اجرای تئاتر در شهر رشت نداریم و عملا در سالن‌هایی اجرا می‌کنیم که مناسب اجرای تئاتر نیست! مسئولین در جواب این گلایه ها به مدت ده سال وعده‌ی تالار مرکزی را می‌دادند ما هم سال‌ها منتظر یک‌ مجموعه شیک و استاندارد بودیم‌. مجموعه‌ای که نظیرش را در استان‌های دیگر که هرگز پیشینه تئاتری‌شان به پای این شهر و استان نمی‌رسید٬ دیده‌ بودیم.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو