گفت‌وگو با هرمیداس باوند/ فارغ از نتیجه انتخابات، آمریکا با ایران وارد مذاکره می‌شود

گفت‌وگو با هرمیداس باوند/ فارغ از نتیجه انتخابات، آمریکا با ایران وارد مذاکره می‌شود

جارستان به نقل از شرق؛ چیزی به انتخابات ۲۰۲۰ ریاست‌جمهوری آمریکا نمانده است؛ انتخاباتی که بیش از هر دوره دیگری هم‌زمان بر سرنوشت مردم آمریکا و خاورمیانه تأثیرگذار است؛ دو کاندیدای رئیس‌جمهوری، ترامپ و بایدن، با دو رویکرد متفاوت. اصلاح‌طلبان باور دارند انتخابات آمریکا در مسائل ایران اثر دارد؛ اثری که جناح‌های سیاسی دیگر چندان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو