بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی:تیم ملی هاکی ایران،برای هشتمین بار قهرمان مسابقات هاکی داخل سالن آسیا شد /کمترین بودجه را در بین ۵۱ فدراسیون داریم/ برنامه منظمی برای هاکی زنان داریم

بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی:تیم ملی هاکی ایران،برای هشتمین بار قهرمان مسابقات هاکی داخل سالن آسیا شد /کمترین بودجه را در بین ۵۱ فدراسیون داریم/ برنامه منظمی برای هاکی زنان داریم

با وجود افتخارات و موفقیت زیاد هاکی داخل سالن در ایران، این رشته هاکی روی چمن است که سهمیه المپیک دارد و کشورهای دیگر روی آن سرمایه‌گذاری می‌کنند. در واقع در ایران تمرکز ما بر رشته ای است که دیگر کشورها سرمایه‌گذاری چندانی در آن نمی‌کنند. بهرام قدیمی، رئیس فدراسیون هاکی، اما می‌گوید از امسال

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو