هانی کرده، را با چاقو زدند!
ظهر امروز در بهشت زهرا رخ داد؛

هانی کرده، را با چاقو زدند!

ظهر امروز هانی کرده یکی از اراذل و اوباش معروف پایتخت برای مراسم خاکسپاری پسر جوانی به بهشت زهرا می رود و در حالیکه جمعیت زیادی در این مراسم خاکسپاری در قطعه ۲۳۱ حضور داشتند پسر جوانی با در دست داشتن چاقو به سمت هانی کرده حمله کرده و او را از ناحیه سر هدف ضربات چاقو قرار داد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو