بررسی تاثیر امید اجتماعی بر جنگ امید در گفت و گو با هادی خانیکی؛ همه به فکر ایران باشیم

بررسی تاثیر امید اجتماعی بر جنگ امید در گفت و گو با هادی خانیکی؛ همه به فکر ایران باشیم

«هادی خانیکی» استاد برجسته علوم ارتباطات معتقد است: جامعه ایران، جامعه ای هست که حیات در آن جاریست و در درونش ظرفیت هایی وجود دارد که این جامعه فرو نمی پاشد. اما شرط لازم تحققش این هست که همه ما به فکر ایران باشیم. «هادی خانیکی» در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار سیاسی ایرنا

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو