عضو ستاد دانشجویی نیکزاد بدون هیچ سابقه مدیریتی مدیرعامل مهمترین هلدینگ بانک ملت شد!

عضو ستاد دانشجویی نیکزاد بدون هیچ سابقه مدیریتی مدیرعامل مهمترین هلدینگ بانک ملت شد!

روزهای گذشته فردی با نام اردشیر آرش بدون دارا بودن هیچ سابقه مدیریتی کلان صرفا به دلیلی ارتباط و فشار های نماینده مجلس به عنوان سرپرست یکی از مهمترین هلدینگ های بانک ملت شد!   ‼️اما تلخ ماجرا انجاست که به دلیل نبود هیچ رزومه کافی در سوابق اقای آرش در مراسم تودیع و معارفه

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو