اجرای طرح فروش بلیت نیم بها تا ساعت ۱۵ در سینماهای گیلان

اجرای طرح فروش بلیت نیم بها تا ساعت ۱۵ در سینماهای گیلان

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان با اشاره به اینکه از اول مرداد ماه امسال مصوبه فروش بلیت نیم بها تا ساعت ۱۵در سینماهای استان اجرا می شود، گفت: قیمت های اصلاحی نیز اعلام شده است. جارستان: سید امیر مصباح در گفتگویی با اشاره به اینکه بر اساس تأیید مصوبه شورای صنفی نمایش فیلم از

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو