🔺دیدار نماینده ولی فقیه درگیلان با سردار، رادان؛

🔺دیدار نماینده ولی فقیه درگیلان با سردار، رادان؛

⭕️نماینده ولی‌فقیه در گیلان در دیدار با سردار رادان؛   🔹هماهنگی خوب میان نیروی مسلح گیلان وجود دارد    🔸وحدت نیروی مسلح زبانزد عام و خاص است   🔺 وجود متکدیان در شهرها و مناطق زیبنده نیست   🔸 با آمدن شما، بذر امیدی در دل‌های مردم ایجاد شد