معرفی ۱۲ نفر برای تصدی مسئولیت در دولت موقت انقلاب
نامه شهيد مطهري به امام خميني

معرفی ۱۲ نفر برای تصدی مسئولیت در دولت موقت انقلاب

پایگاه خبری تحلیلی جارستان /علی مطهری نماینده اسبق مجلس و فرزند شهید مطهری برای اولین بار  نامه شهید مطهری به امام خمینی در معرفی ۱۲ نفر برای تصدی مسئولیت در دولت موقت انقلاب را منتشر کرد در متنی که علی مطهری منتشر نمود اینگونه آمده است: ◾️این یادداشت دو صفحه‌ای به خط و قلم شهید