مشاور رییس جمهور و دبیر شواریعالی مناطق آزاد در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی: عملکرد دولت تدبیر و امید در مناطق آزاد قابل دفاع است

مشاور رییس جمهور و دبیر شواریعالی مناطق آزاد در آئین تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی: عملکرد دولت تدبیر و امید در مناطق آزاد قابل دفاع است

جارستان: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مهندس حمید رضا مومنی ازندریانی، مشاور رییس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی کشور در مراسم تکریم و معارفه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه عملکرد دولت تدبیر و امید در مناطق

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو