تخصیص ۵۰ درصد از سپرده های بانک های مناطق آزاد برای تأمین مالی واحدهای تولیدی

تخصیص ۵۰ درصد از سپرده های بانک های مناطق آزاد برای تأمین مالی واحدهای تولیدی

جارستان: به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی به نقل از فرینا، تخصیص حداقل ۵۰ درصد سپرده های هر یک از بانک های مستقر در مناطق آزاد به تامین مالی واحدهای تولیدی و فعالین اقتصادی همان منطقه از مهمترین توافق انجام شده در نشست مشاور رئیس جمهور و دبیر

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو