سرپرست منابع طبیعی گیلان عنوان کرد؛نیاز ۵ میلیون مترمکعبی صنایع گیلان به چوب/ تکمیل کاداستر اراضی ملی تا شهریور سال آینده

سرپرست منابع طبیعی گیلان عنوان کرد؛نیاز ۵ میلیون مترمکعبی صنایع گیلان به چوب/ تکمیل کاداستر اراضی ملی تا شهریور سال آینده

جارستان به نقل از ایسنا؛ سرپرست منابع طبیعی گیلان، با اشاره به وضعیت مرزی اراضی ملی و مستثنیات در حوزه زراعت چوب، خاطرنشان کرد: اجرای پروژه کاداستر به سرعت و شدت در استان در حال اجراست و تا شهریورماه ۱۴۰۰ صد درصد تکمیل خواهد شد. میرحامد اختری ، با بیان اینکه زراعت چوب از گذشته

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو