مدیرکل منابع طبیعی گیلان خبر داد: اتمام کاداستر تا پایان امسال/ صنوبرکاری ۴۰ هزار هکتاری در مستثنیات

مدیرکل منابع طبیعی گیلان خبر داد: اتمام کاداستر تا پایان امسال/ صنوبرکاری ۴۰ هزار هکتاری در مستثنیات

جارستان : مدیرکل منابع طبیعی گیلان گفت: بخشی از اراضی ملی صنوبرکاری شده در تصرف مردم است و لذا از محل تفاهم نامه آبخیزداری اعتبار ویژه ای برای کاداستر تخصیص یافته که تا پایان امسال تمام می شود. محسن یوسف پور در اولین نشست ستاد زراعت چوب استان گیلان، با بیان اینکه زراعت چوب در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو