تأکیدهای استاندار گیلان برای حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی

تأکیدهای استاندار گیلان برای حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی

استاندار گیلان در دیدار اخیر با مدیرکل، معاونان و مدیران بنیاد مسکن، توصیه ها و تأکیدهای مهمی درباره حفظ اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و پیشگیری از تغییر کاربری آنها ارائه کرد که راهبردی مهم در جلوگیری از افزایش تخریب ها و آسیب ها به اقلیم استان است. جارستان|اجتماعی: تغییر کاربری اراضی و نحوه استفاده

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو