♦مدیر رصدخانه مهاجرت ایران ممنوع‌المصاحبه شد

♦مدیر رصدخانه مهاجرت ایران ممنوع‌المصاحبه شد

🔹بنابرگزارش‌های رسیده، بهرام صلواتی مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از سوی مسئولان یکی از معاونت‌های دولت ممنوع‌المصاحبه شده است   🔹رصدخانه مهاجرت ایران، یک نهاد پژوهشی در زمینۀ تحلیل داده‌های مهاجرتی است./شرق

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو