ثبت احوال: دارندگان برخی اسم و فامیل‌ها باید نام خود را تغییر دهند
هم نام بودن فرزند با پدر و یا مادر هم ممنوع است

ثبت احوال: دارندگان برخی اسم و فامیل‌ها باید نام خود را تغییر دهند

جارستان/سازمان ثبت احوال اعلام کرد: انتخاب نامهایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی می‌گردد و همچنین عناوین و القاب و نامهای زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است. تشخیص نامهای ممنوع با شورایعالی ثبت احوال است و این شورا نمونه‌های آن را تعیین و به سازمان اعلام می‌کند.   انتخاب نام در مورد

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو