«ملکان عذاب» به قلم ابوتراب خسروی خرافه‌گویی در آیینه تاریخ

«ملکان عذاب» به قلم ابوتراب خسروی خرافه‌گویی در آیینه تاریخ

نام ابوتراب خسروی در ادبیات فارسی معاصر با معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی که در تاریخ ما ریشه دارند، عجین شده است. او اینبار در «ملکان عذاب»، مفصل‌ترین اثر خود، به خرافه‌گویی در قامت داستانی صیقل‌یافته پرداخته ‌است.