انتقاد اینستاگرامی و‌کم سابقه عضو شورای رشت از مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری!

انتقاد اینستاگرامی و‌کم سابقه عضو شورای رشت از مدیر عامل سازمان پسماند شهرداری!

جارستان: گروه شهری| شمس شفیعی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت طی چند رشته استوری انتقادات صریحی از مدیریت پسماند شهرداری رشت ارائه کرده است. شفیعی در پیام‌های خود مدعی است که ریاست پسماند شهرداری رشت تخصصی در زمینه پسماند ندارد و متخصص حوزه آتش‌نشانی است. وی همچنین یکی از اعضای هیات مدیره سازمان

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو