مقایسه رشد قیمت کالاهای اساسی در دو سال اول دولت روحانی و رئیسی

مقایسه رشد قیمت کالاهای اساسی در دو سال اول دولت روحانی و رئیسی

در دو سال اول دولت روحانی مرغ و گوشت به ترتیب ۱۸ و ۷ درصد ارزانتر شدند اما همین دو کالا در دولت رئیسی ۱۸۳ و ۱۸۶ درصد رشد قیمت داشتتد همچنین برنج و شیر در دو سال اول دولت روحانی فقط ۶ و ۴ درصد رشد قیمت داشته اند اما همین دو قلم در

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو