درد بیماری، رنج انزوا با انگ زدن، معلولان اعصاب و روان را خانه نشین نکنیم

درد بیماری، رنج انزوا با انگ زدن، معلولان اعصاب و روان را خانه نشین نکنیم

جارستان-سلامت نیوز:«طرف روانی است… خدا شفایت بده تو که روانی هستی… یک آدم روانی هر کاری می‌کند… حتماً دیوانه بوده که این کار را کرده.» چند بار در روز از این جملات استفاده می‌کنید؟ به نقل از روزنامه ایران ،اصلاً راه دور نرویم وقتی خبر قتل بابک خرمدین را توسط پدر و مادرش شنیدید اول

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو