♦معلمان قراردادی: ۶ ماه است حقوق نگرفته‌ایم!

♦معلمان قراردادی: ۶ ماه است حقوق نگرفته‌ایم!

🗣 جمعی از معلمان قرارداد کار معین می گویند:   ◀️ از مهر ۱۴۰۱، ریالی حقوقی دریافت نکرده‌ایم! حتی در اسفند ماه نیز از واریز عیدی خبری نشد. این روند باعث ایجاد مشکلات بسیاری در گذران زندگی ما شده است و حتی گاهی اوقات برای تأمین هزینه‌های رفت و آمد باید از بستگان و خانواده

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو