معرفی تیم های برتر پرورش اندام

معرفی تیم های برتر پرورش اندام

رقابت های پرورش اندام قهرمانی باشگاه های گیلان با معرفی تیم های برتر در رشت پایان یافت. جارستان: در بخش تیمی این مسابقات در رشته بادی کلاسیک باشگاه تاجیک با ۵۳ امتیاز قهرمان شد و تیم های ذات پروران الف و اطلس به ترتیب با ۴۰ و ۳۱ امتیاز دوم و سوم شدند.در رشته پرورش

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو