برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت وجود ندارد

برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت وجود ندارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با دادن اطمینان خاطر به مردم در مورد ذخیره سازی کافی سوخت در استان، گفت: شهروندان هیچ نگرانی در این مورد نداشته باشند؛ ضمن اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت یا کمبود آن وجود ندارد.

تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان تبلیغات در جارستان

اجتماعی

یادداشت

گفتگو